Поканете приятел

Получете 0 лв.!

Вече сме: 2809 Фена

И се увеличаваме!

Конфиденциалност

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО. ПРИ ПОСЕЩАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ, РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ И/ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ИЗЛЕЗТЕ ОТ ТАЗИ СТРАНИЦА И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИНТЕРНЕТ САЙТА.1. Промени в декларацията за поверителност

Kiwi си запазва правото да допълва и/или променя условията в настоящата декларация за поверителност по всяко време. При промяна ще поставим направените промени на главната страница, или на друго подходящо място, видимо за всички потребители и/или ще изпратим уведомителен e-mail до всички регистрирани потребиели, за да се запознаят с направените промени.

2. Видове събирана информация, използване иобработване на събраната информация

Когато посещавате нашия Интернет сайт Shokceni.com сървърите ни записват и анализират техническите данни за Вашия достъп като IP адрес, предоставян от вашия интернет доставчик, информация заинтернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате,включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни единственои само за анализ и за установяване на всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок, както и евентуалното им отстраняване.

3. Оповестяване на събраната информация

Ние няма да споделяме, публикуваме, продаваме или отдаваме събраната информация при никакви условия на трети лица с изключение на упоменатите изрично по-долу :

 Понякога се налага да споделяме информация с  Партньори, като част от сключваните оферти, при поискване от тяхна страна на данни за клиентите, закупили дадена оферта, с цел извършване на задълженията от тяхна страна по изпълняване на офертата. Единствено и само в тези описани случаи бива споделяна събраната информация за даден потребител. Kiwi не носи никаква отговорност за използването на такъв вид информация от  Партньорите, въпреки информирането им от наша страна, че могат да използват дадената информация единствено и само, за да установят контакт с потребител относно изпълнението на съответната оферта, закупена от този потребител. Ние непоемаме никаква отговорност за действията на Партньорите при използването на информацията по някакъв друг начин и нямаме контрол върху тези действия.

За наша и чужда защита Kiwi запазва правото си да използва събраната информация при нужда, за своя защита или обоснована от закона защитана трети лица, когато тази информация е необходима.

4. Информация, изменение и изтриване на лични данни

Вие имате право да направите запитване в писмена форма относно това кои от вашите данни са били записани от нас, ако изобщо има такива. В отговорна такова запитване ние ще Ви изпратим съответната информация. Вие можете да се свържете с нас по всяко време, за да бъдат коригирани или изтрити вашите данни,като изтриването на някои от тези данни ще означава невъзможност за използванена някои от услугите, предоставяни от сайта.

5. Защита на информацията

Kiwi предприема съответните мерки и стъпки за сигурност, за да предотврати неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Достъпът до информацията е ограничен до служителите, на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са обвързанисъс задължения за спазване на поверителността на събираната информация.

6. Cookies

В някои секции на
Shokceni.com се използват cookies, малки файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицирамевашия браузър. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на услугите си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за Вашия компютър. В менюто "Помощ" на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърлянови cookies или начинът, по който Ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.
Абонирайте се за офертите в град София!
За най-новите оферти и намаления